D o b r o d o s l i  

 

 

 

 

   Povratak na Kamera

TeleEye III+ NF 610 Network Kolor Kamera
 
Konfiguracija na lokalnoj mreži
Bilo gdje na lokalnoj mreži postavite TeleEye III+ NF kamere koje koristeci vaš postojeci LAN prenose video do svih racunara na vašoj lokalnoj mreži. Na prijemnim racunarima instalirate software WRS3-M16 kojim istovremeno nadzirete, snimate i pretražujete stare snimke sa svih kamera.Instalacija zasebne CCTV instalacije postaje nepotrebna što znatno pojeftinjuje kompletan sistem. Postoje 3 nivoa zaštite od neovlaštenog korištenja sistema.
 
Konfiguracija na WAN mreži
Na svim vašim udaljenim lokacijama postavite NF 610 kamere kojima možete možete pristupati sa centralne lokacije putem Interneta ili VPN-a...
Ovo je odlicno rješenje video nadzora za lance benzinskih stanica, kladionice, trgovine, pošte, bankomate, puteve,...
Alarmiranje
NF serija kamera inteligentno upravlja razlicitim dogadajima.
U slucaju detekcije pokreta, aktivacije alarmnog ulaza, video los-a ( gubitka slike sa neke kamere ), kvara kamere TeleEye III+ NF kamera izvršava korisnicki predefinisane radnje : slanje email poruke, ukljucivanje releja na udaljenoj lokaciji ( svjetlo, sirena,...) i vrši povratni poziv u alarmni centar ( ili u centralnu lokaciju po vašem izboru ) slanjem video slike i automatskim snimanjem dogadaja.
Povratni poziv lako se može izazvati i sa skrivenim PANIC dirkama na udaljenim lokacijama ( npr. u slucaju pokušaja pljacke).
Prenos videa preko web-a
Svaka NF kamera ima ugraden i web server. Korisnik može gledati video korištenjem nekog web browsera ( npr. Internet Explorer).VIdeo slika sa kamera lako se može ubaciti i na vec postojece web stranice bez obzira na lokaciju kamera i web servera.
 
Bežican prijenos videa
 
1992-2004 Copyright @ CNPS - Computer Network Peripheral Systems eMail - webmaster@cnps.co.rs