D o b r o d o s l i  

 

 

 

 

   Povratak na Video Nadzor

TeleEye III+ NF 610 Network Kolor Kamera

 

 
NF610

TeleEye III+ NF 610 Network Kolor Kamera

NF630 - with PCMCIA WLAN adapter

TeleEye III+ NF Network Camera direktno se povezuje na bilo koju TCP/IP mrežu i omogucava brz i kvalitetan prenos videa. Koristeci TeleEye software ( WRS3-M16 )korisnik može lako i jeftino izgraditi kompletan video nadzorni sistem sa 16 kamera na svojoj lokalnoj ili WAN mreži ( ili Internetu ). Istovremeni nadzor svih 16 kamera ( ili 16 udaljenih lokacija) sa detekcijom pokreta, alarmiranjem , povratnim alarmnim pozivom preko senzora ili PANIC dirke ( slanje video slike u nadzorni centar,slanje emaila ), mogucnost istovremenog rada više korisnika,...
Nije potrebno izgradivati novu infrastrukturu za video nadzor jer se koristi vaša, vec postojeca, komunikaciona infrastruktura ( LAN, WAN, Internet, ISDN, Tel. linija, mobilne mreže) što znatno smanjuje ukupan trošak.
Sa ugradenim PCMCIA interfejsom kamera postaje i snimac ili kompletna bežicna mrežna kamera.Podržava sve bežicne tehnologije ukljucujuci WLAN,GSM , GPRS, 3G ).
TeleEye III+ Network Camera omogucava pristup realtime video slici i uz korištenje web pretraživaca ( Internet Explorer ) bez ikakvog dodatnog softwarea.
Korisnik može realtime video ubaciti u svoje, vec postojece, web stranice.

Osnovne osobine:
1/3" colour CCD
Minimum illumination up to 0.01 lux
Back light compensation
Auto iris & auto white balance
Flexible connections:
Internet, LAN, PSTN, ISDN, ADSL, WLAN, mobile network...
Real time video transmission up to 25/30 fps on LAN
Built-in web server
Event-driven & pre- & post-alarm recording
Event management
Motion detection
Support static & dynamic IP ( ADSL)
Built-in PCMCIA interface
Dual connectivity:
simultaneous TCP/IP & dial-up connections
Web video development
Mobile video on Pocket PC
1992-2004 Copyright @ CNPS - Computer Network Peripheral Systems eMail - webmaster@cnps.co.rs