D o b r o d o s l i  

 

 

 

 

   Povratak na Video Nadzor

   Vracanje na Novosti

Nove mogucnosti TeleEye RX video serevera

Samo TeleEye RX3616_V2

TeleEye RX3616_V2 ima dva video izlaza, jedan za glavni video, a drugi za spot video.

Glavni video izlaz je kompozitni , ali se opciono moze konfigurisati kao VGA umetanjem RX-VGA kartice. Ova nova osobina pruza vise mogucnosti prikaza videa uz drasticno povecanje kvaliteta slike na  LCD monitorima.

 

 

TeleEye RX360 Serija video servera podrzava dva sigurnosna moda rada i nacina logiranja sistem.

"Basic" mod: Logiranje se vrsi sa "korisnickom" ili " administratorskom" lozinkom. Logiranjem kao korisnik dobija se pristup osnovnim funkcijama dok se logiranjem kao administrator dobija pristup i svim ostalim opcijama ( razna podesavanja i konfiguracija)...

"Advanced" mod: U ovom modu rada uredaj podrzava 20 razlicitih korisnickih imena i lozinki . Administrator svakom korisniku posebno odreduje kojim funkcijama moze upravljati i kojim kamerama moze pristupati.

Samo TeleEye RX360 serija

Upravljenje RX uredajima moze se vrsiti koristenjem dirki na samom uredjaju, a upravljenje se moze vrsiti i preko mreze. Osim ta dva nacina, upravljenje RX video serverima sada se moze vrsiti novom TeleEye RX-KB02 tastaturom preko RS 485 za sve lokalne funkcije poput upravljanja analognim video izlazom, izborom prikazanih kamera, izgledom izgleda ekrana ( full, quad, hex,...), reprodukcija snimaka, pregled log baze i tako dalje. Podrzano je povezivanje cetiri RX-KB02 tastature za upravljenje sa 255 RX video servera u jednom CCTV sistemu.

Naravno osim upravljanja sa RX video serverima, RX-KB02 tastatura takodje se koristi i za upravljanje kompletnom paletom TeleEye speed dome kamera.


SamoTeleEye RX360 serija
TeleEye RX364, RX368 i RX3616 sada dolaze sa ugradenim DVD pisacem koji podrzava kapacitet od 4.7GB, single layer, 4x do 16x brzine, DVD+/-R.

Ekstrakcija delova snimljenog video zapisa za razne namjene sada je jos jednostavnija. Prilikom ekstrakcije odredenog dela video zapisa na DVD, automatski se snima i video player aplikacija pa je za gledanje videa potreban racunar opremljen DVD citacem

Osim video ekstrakcije na CD/DVD disk TeleEye RX takode podrzava video ekstrakciju i na USB memorijske jedinice.
Broj alarmnih ulaza za sve TeleEye RX334, RX364, RX338 i RX368 podignut je na 16.

Sada svaki RX video server bez obzira na broj video ulaza ima i 16 alarmnih ulaza te prihvata do 16 razlicitih senzora (NC/NO ).

Osim slanja raznih obavestenja na E-mail, koristenjem RX-SMS box-a i SIM kartice TeleEye RX podržava i slanje SMS (alarmne) poruke na mobilni telefon.
1992-2004 Copyright @ CNPS - Computer Network Peripheral Systems eMail - webmaster@cnps.co.rs