D o b r o d o s l i  

 

 

 

 

   Povratak na Video Nadzor

Video BALUNI

 

 
Video BALUNI
Video baluni pretvaraju balansirani 75 omski video signal u nebalansirani signal podesan za prenos preko UTP ili telefonskog kabla na udaljenost od 600 metara ( do 1000 - 2400 metara ako se koriste i aktivne komponente).
Ovakav nacin CCTV instalacije STEDI vreme i novac, jer se video signal prenosi jeftinijim kablovima, koje je lakse postavljati, a cesto se na mjestu instalacije vec i nalaze neiskoristene parice. Uz to signal se putem UTP kabla lako prenosi i na vece udaljenosti ( do 600 metara ) nego koaksijalnim kablom.
Preko jednog UTP kabla prenose se 4 video signala.

 

1992-2004 Copyright @ CNPS - Computer Network Peripheral Systems eMail - webmaster@cnps.co.rs