D o b r o d o s l i  

 

 

 

 

   Povratak na Video nadzor

TeleEye VX ( Lokalni nadzor, Daljinski nadzor i snimanje )

 

 
TeleEye VX ( Lokalni nadzor, Daljinski nadzor i snimanje )
TeleEye VX predstavlja kompletno rešenje za lokalni i daljinski video nadzor i digitalno snimanje.Nadzor, snimanje i pregledavanje starih snimaka može se vršiti istovremeno ( triplex ).U nadziranoj lokaciji nije potreban racununar, samo TeleEye VX i video monitor. Upravljanje se može vršiti na samom uredaju putem On Screen izbora ( na bilo kojem analognom video monitoru).TeleEye VX serija dizajnirana je da ispuni sve potrebe koje moderni videonadzorni sistemitrebaju imati. Osim lokalnog nadzora omogucava i brz prenos video slike preko svih vrsta komunikacionih medija. Pošto se snimanje vrši digitalno na ugradenom tvrdom disku ( do 80 dana ) omoguceno je pregledavanje aktualnog videa i starih video snimaka i sa udaljene lokacije.

Osnovne karakteristike:
Fleksibilno povezivanje:Internet, LAN, TELEFONSKA LINIJA, ISDN, ADSL, mobilne mreže...
Dual connectivity: istovremeno TCP/IP i dial-up povezivanje
Do 16 video i alarmnih ulaza
Real time video prenos do 25 fps na LAN-u ili brzoj Internet vezi, do 20 fps na telefonskoj liniji
Rezolucija do 640x480 piksela
Ugraden Web server
Podržava staticku i dinamicku IP adresu
Prijem videa i na PDA racunarima ( mobilni video nadzor)
Triplex: istovremeni nadzor, snimanje i pregledavanje starih snimaka
Inteligentno upravljanje dogadajima : U slucaju detekcije pokreta po svakoj kameri ili aktivaciju alarmnog ulaza ( bilo koji senzor) uredaj zapocinje automatsko snimanje, ukljucuje do 4 releja, šalje email ili SMS poruku i poziva alarmni centar gdje šalje video sliku )
Daljinska kontrola snimanja, konfigurisanje,...
Brzina snimanja do 100 fps
Samostalan rad
Dva kompozitna video izlaza
OSD ( On Screen Display) meniji za lokalno upravljanje
Ugraden izmjenjivi tvrdi disk u fioci( s kljucem)
Back Up videa kroz LAN
Pre i Post alarmno snimanje
Telemetrijska kontrola kamera
Daljinska kontrola sa 4 ugradena releja

TeleEye III+ VX ima ugradeno sofisticirano upravljanje dogadajima. Razliciti dogadaji poput detekcije pokreta, aktivacije alarmnog ulaza, kvara na tvrdom disku, video loss,...uzrokuju korisnicki predefinisane akcije ( snimanje, aktivacija sirene, aktivacija ugradenih releja, slanje email poruke, pozivanje alarmnog centra i slanje video slike,...
Sa svim navedenim karakteriskikama i odlicnim performansama TeleEye VX predstavlja idealano rešenje kompletnog video nadzora za trgovine, benzinske stanice, banke, aerodrome, fabrike, hotele, škole itd...
1992-2004 Copyright @ CNPS - Computer Network Peripheral Systems eMail - webmaster@cnps.co.rs