Cenovnik

Home
Laser oprema
Ulaz i Osoblje
Usluge
Pregledi
Cenovnik
Lokacija
O nama

CENOVNIK

Dentalna patologija i endodoncija 15
Kompozitni ispun I klasa 20
Kompozitni ispun II klasa 20
Kompozitni ispun III klasa 20
Kompozitni ispun VI klasa 20
Kompozitni ispun V klasa 15
Kompozitni ispun MOD 30
Kompozitna nadogradnja 30
Vitalna ekstirpacija pulpe (po kanalu) 10
Mortalna ekstirpacija pulpe (po kanalu) 10
Terapija gangrene 30
Protetika
Nadogradnja 30
Metalokeramička kruna 70
Metalokeramička kruna sa keramičkim rubom 90
Teleskop kruna 120 (plus zlato)
Suprastruktura na implantatima 150
Kruna na implantatu 150
Parcijalna proteza 130
Skeletirana proteza 350
Totalna proteza 150
Imedijantna totalna proteza 300
Rezilijentni atečmen (po komadu sa ugradnjom) 50
Parodontologija
Lecenje laserom  
Kauzalna terapija parodontopatije 50
Obrada parodontalnog džepa 15
Terapija parodontalnog apscesa 20
MWRO po zubu 50
Lateralno / koronarno pozicionirani režanj 100
Transplantat vezivnog tkiva 200
SMAGT 100
Primena implantata u okviru MWRO(Bio oss) 70
Frenektomija 50
Membrana 120
Oralna hirurgija
Replantacija 100
Ekstrakcija zuba 20-30
Komplikovana ekstrakcija zuba 40
Hirurška ekstrakcija zuba 50-70
Apikotomija korena zuba 80
Ekstrakcija impaktiranog umnjaka 100
Ekstrakcija impaktiranog očnjaka ili premolara 150
Cistektomija 100
Oralni implantat 500
Hemisekcija i bisekcija 50
Prezervacija grebena 100
Ortodoncija
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima 200
Bimaksilarni aparat - monoblok 300
Vestibularna ploča 70
Bradna kapa 50
Aparat za širenje nepčanog luka 250
Fiksni aparat - po vilici 500
Fiksni aparat sa osnovnim i pomoćnim lukom 600
Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata 150
Ekstra oralna vuča - solo 200
Kvadriheliks - solo 300
Kvadriheliks - u okviru fiksnog aparata 100
Delerova maska u okviru fiksnog aparata 150
Segmentni fiksni aparat 450
Retencioni aparat (Swartz-ova ploča) - po vilici 90
Retenciona folija - po vilici 120
Folija za ortodontsko pomeranje zuba - po foliji 100
Ostalo
Postavka cirkona na zub 20
Cena usluge sistematskog stomatološkog pregleda za zaposlene i sportiste 15

Za trenutno aktuelne cene raspitajte se kod osoblja ordinacije.

Mogućnosti direktne naplate usluge kod osiguravajućih društava                         Back to Top

Kontakt na tel. 010-83666 - 064-2717854 ili e-mail to dentalek@cnps.co.yu

Copyright © 2007 Ordinacija Sveti Sava. All rights reserved. Last modified: Saturday September 15, 2007.